Det finns många termer inom digital marknadsföring och tyvärr är de flesta termer missvisande och feldefinierade. Och eftersom det digitala utvecklas så snabbt kan det vara svårt att hålla reda på alla ord och termer.

Men varför ska du bry dig?

Termen digital marknadsföring användes först 1990 (enligt Wikipedia) och efter lite mer än 25 år har det blivit en norm i vår tekniska och uppkopplade vardag. Därför är det oavsett yrke mycket troligt att du kommer att komma i kontakt med ord som SEO, konverteringsoptimering och landningssidor.

Och eftersom du läser en artikel om digital marknadsföring är chansen stor att du kommer att köpa marknadsföringstjänster relaterat till det. Och då är det viktigt att förstå vad det är du köper och får.

Generella termer inom digital marknadsföring definierad

Inbound Marketing definierat

Inbound marketing handlar om att förtjäna sin uppmärksamhet och göra det enkelt att bli hittad online. Det är metoden, strategin och marknadsföringsaktiviteterna för att attrahera och behålla kunder genom att producera hjälpsam och intressant innehåll som går i linje med dina idealkunders intressen.

Content Marketing definierat

Content marketing är ett strategiskt marknadsföringsprogram med fokus på att skapa, publicera och distribuera relevant och värdefullt innehåll för en väldefinierad målgrupp. Målet är att driva en lönsam kundanskaffning.

Buyer Persona (köpprofil)

Researchbaserade och semi-fiktiva representationer av dina idealkunder, baserad på verklig data och kvalificerade hypoteser om dina kunders demografi, beteendemönster, motivation och mål.

Buyer personas hjälper marknadsförare och säljare att kvalificera sina leads och får en bättre förståelse för hur de kan vara hjälpsamma.

Tips: Ladda ner vårt kostnadsfria marknadskit för hur du skapar och utvecklar buyer personas

Marketing Automation

Marketing automation är en systemlösning för att mer effektivt marknadsföra sig på flera kanaler online, som e-post, webbplatser och sociala medier. Och syftet är att automatisera repeterande aktiviteter och få feedback om vilka kampanjer som ger högst ROI.

Net Promotor Score (NPS)

Ett nummer för att mäta dina kunders nöjdhet med dina tjänster. Det avgörs med en tiogradig skala genom att fråga dina kunder hur troligt det är att de skulle rekommendera ditt företag till andra.

Definierat enligt följande:

 • De som svarar med en siffra mellan 0-6 skulle inte rekommendera ditt företag
 • De som svarar med en siffra mellan 7-8 klassas som passiva
 • De som svarar med en siffra mellan 9-10 klassas som ambassadörer och de skulle mycket troligt rekommendera ditt företag

Workflow

Ett workflow är en serie av steg som sekvensbaserat triggas av specifika händelser. Varje steg är definierade innan och efter varandra. Syftet är att koordinera och automatisera processer med förutbestämda regler.

Exempel på ett enkelt workflow.

hubspot-workflow.jpg

Kvalificerat lead

Ett kvalificerat lead skiljer sig från företag till företag och olika branscher. Men det handlar om att kvalificera en potentiell kund enligt förutbestämda kriterier.

Inom inbound marketing är målet att kategorisera leads inom följande kategorier:

 • Marknadskvalificerat lead: exempelvis någon som har fyllt i ett formulär eller anmält sig för att ta emot information.
 • Säljkvalificerat lead: exempelvis någon som visar tecken eller har intentionen att köpa din produkt eller tjänst.

Vad är TOFU, MOFU och BOFU?

I jämförelse med en bra matupplevelse där din måltid börjar med en förrätt, följt av en huvudrätt och sedan en dessert, bör du leda dina besökare på samma sätt i deras köpresa, mer känt som den välkända säljtratten.

Och även om säljtratten inte är något nytt blir det för många diffust när man använder den inom inbound och content marketing. Men för att kunna servera dina besökare rätt innehåll i deras köpresa behöver du förstå vad TOFU, MOFU och BOFU (och buyer persona) är.

Vad står akronymerna för?

 1. TOFU = Top of funnel - toppen av tratten (förrätten)
 2. MOFU = Middle of funnel - mitten av tratten (huvudrätten)
 3. BOFU = Bottom of funnel - botten av tratten (desserten)

TOFU definierat

Toppen av tratten handlar om att introducera ditt företag till kunden. Det handlar om att hjälpa dina potentiella köpare.

Vilka problem är det du löser? Vilka svar ger du till dina besökare? TOFU innebär att engagera sig på en personlig nivå och hjälpa till att förstå vad lösningen är till deras utmaning utan att uttryckligen själv marknadsföra ditt eget företag.

Målet är att utbilda dina potentiella kunder.

Med TOFU innehåll fokuserar du på vanliga problem som din persona har. Innehållet ska vara utbildande och vara centrerat runt hur din målgrupp kan lösa sina utmaningar/problem.

TOFU innehåll handlar inte om att stänga en affär, det handlar om konvertera främlingar till leads genom att erbjuda e-böcker, industrirapporter och tipsguider som hjälper dina besökare med deras utmaningar och som är relaterat till dina tjänster.

MOFU definierat

Mitten av tratten är där du börjar visa dina prospekts varför du kan vara det rätta alternativet för dem. Du börjar med att positionera din lösning som ditt företag erbjuder som det bästa alternativet kring utmaningen/problemet som prospektet har.

Och det kan vara fallstudier, rekommendationer, jämförelseguider och webinars.

I dessa erbjudanden vill du hjälpa dina prospekts att fastställa köpkriterier och belysa vad som är viktigast för att bli nöjd med en produkt eller tjänst och just varför dina produkter och tjänster är det bästa valet.

BOFU definierat

Vid det här stadiet vet troligtvis dina leads vem du är och vad du gör. Detta är ett viktigt steg, för nu vill du få till en försäljning.

Vilket för många branscher innebär att du inte erbjuder något innehåll, men istället kostnadsfria konsultationer, utvärderingar och provperioder. I botten av tratten handskas du med specifika prisfrågor, hanterar invändningar och förklarar hur en affär med ditt företag kan se ut för att lösa utmaningen/problemen ditt lead har.

Tratten vi har gått igenom är den aktiva research och köpbeslutande processen en köpare går igenom inför ett köp. Och det är genom att förstå dessa stadier som du kan avgöra vilken typ av innehåll som behövs för att förflytta dina potentiella kunder mot nästa steg.

Call-to-action – CTA

En call-to-action har som syfte att uppmuntra en webbplatsbesökare att utföra en önskad handling. Det kan bestå av en textlänk, knapp eller bild. Det är den enda saken du vill att dina besökare ska klicka på på din sida.

Det är elementet som du vill leda uppmärksamheten till, och du vill aldrig bara ha en knapp med texten som säger "skicka".

Du vill använda handlingsinriktade verb som exempelvis:

 • Kom igång nu
 • Lär dig mer
 • Upptäck hur

Bonustips.

Framhäv dina call-to-actions med färgkontraster. Som exempelvis en orange knapp mot blå bakgrund eller blå knapp mot vit bakgrund.

Optimeringsrelaterade termer definierade

Conversion Rate – Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är den procentuella andelen av besökare som har slutfört en önskvärd handling. Och det kan vara:

 • Köpa något på en e-handelssajt
 • En registrerad användare för ett SaaS företag (ex. Spotify)
 • En anmälan till nyhetsbrev
 • Ladda ner en e-bok, industrirapport, checklista
 • Begära mer information om en B2B produkt eller konsultation

Du vill mäta din konverteringsgrad för att förstå hur effektiva dina designförändringar eller marknadsföringskampanjer är.

Vad är en bra konverteringsgrad?

Det är relativt och ett snabbt svar blir därför oftast, om det är högre än vad du hade tidigare - då är det bra.

Faktorer som påverkar konverteringsgraden kan omfatta:

 • Är varumärket känt eller omtyckt?
 • Är det komplexa B2B produkter som kräver flera beslutsfattare?
 • Lågt eller högt pris?
 • Vilken engagemangsnivå krävs? Exempelvis hur mycket info behöver du från dina besökare innan de ska ladda ner en e-bok eller signa upp sig för en provperiod?
 • … och så vidare.

Conversion Rate Optimization (CRO) – Konverteringsoptimering

Målet med konverteringsoptimering är att datadrivet och kontinuerligt testa olika saker med din marknadsföring på din webbplats för att få reda på vad som leder till flest konverteringar. Det är arbetet för att öka antalet leads och/eller kunder från besökare på din webbplats.

Det inkluderar, men det är inte begränsat till att ändra och testa saker som bilder, ordformuleringar, rubriker, färger, landningssidor, formulär, calls-to-action och mycket mer.

Konverteringsoptimering handlar om att göra din marknadsföring mer framgångsrik.

Tips: Här kan du lära dig mer om vad en konverteringsoptimerad webbplats är

Search Engine Optimization (SEO) - Sökmotoroptimering

Det är processen och aktiviteterna för att förbättra synligheten av din webbplats i sökresultaten från sökmotorerna. Målet är att du ska ranka högre för relevanta sökord som dina potentiella köpare använder relaterat till de tjänster som du säljer.

Tips. Ladda ner gratis SEO guide (Hur du får fler besökare till din webbplats på 21 dagar)

Domain Authority - Domän auktoritet

Domän auktoritet är en viktig faktor för att avgöra hur troligt det är för att din webbplats ska ranka och hamna i topp hos sökmotorer som Google.

Om konkurrensen är hård för vissa sökord som du vill ranka för, hjälper bland annat en högre domän auktoritet.

Domän auktoritet mäts med en skala från 0-100 och ju högre siffra, desto bättre. Det är flera faktorer som avgör en hög auktoritet, men en viktig faktor är när andra relevanta och kvalitativa webbplatser länkar till din.

Vilket kallas backlinks (baklänkar) och målet är att få andra webbplatser med hög domän auktoritet som är relevant för din bransch att länka till din webbplats.

Organisk trafik

Det betyder att din webbplats blev hittad i Google, Bing eller andra sökmotorer utan att du betalade för det.

Bounce rate – Avvisningsfrekvens

Är den procentuella andelen av besökare som endast besöker en webbsida istället för att stanna kvar och navigera sig vidare. De flesta sidor konstrueras med fler än en sida, därför är en låg bounce rate önskvärd och ett mätvärde att titta på.

On-page optimering

Det är arbetet och åtgärder du kan utföra på din egen webbplats för att förbättra din position i sökresultaten.

Off-page optimering

Det är arbetet och aktiviteterna som du och andra gör utanför din webbplats för att öka din rankning i sökresultaten. Exempel på off-page optimering är att få auktoritära och kvalitativa baklänkar.

Unika besökare

Mätvärdet unika besökare ger dig en känsla för hur stor din publik är. Ett mätvärde du vill följa från månad till månad för att få svar på om din publik ökar eller minskar.

Men eftersom det kalkyleras fram med hjälp av webbläsares kakor och andra medel, betyder det inte alltid att en unik besökare är en unik person.

Exempelvis, en person som besöker din webbsida via sin dator och senare använder sin mobil, kan räknas som två unika besökare.

Termer relaterade till webbdesign, utveckling och strategi definierade

User Experience (UX) – användarupplevelse

Det är hela upplevelsen kunden har med ditt företag och varumärke. Och det går ut på att designa och förbättra saker och ting för dina kunder. Och det är inte begränsat till bara design och kvalitén på dina produkter och tjänster.

Men också vad gäller marknadsföringen och försäljningen. Och bra UX börjar med att bemöta behoven dina kunder har, utan krångel eller besvär.

Pratar vi digitalt älskar Google bra UX. Och in the real life älskar människor bra UX. Det går helt enkelt inte att misslyckas genom att investera i UX.

På inLink hamnar UX högt upp i värdekedjan. Det innebär inga pop-ups, även om det bevisligen leder till ökad konvertering.

Vårt argument är att allt vi gör, ska vi investera i långsiktigt, vilket kan vara upplevelsen kunden får när de ringer in till oss, hur våra e-postsignaturer ser ut, hur vi formulerar våra e-postavviseringar från våra formulär och ja, precis allt.

Vilket är vad UX handlar om.

User Interface (UI) – användargränssnitt

Det talas ofta om UI i samband med UX. Men det är inte riktigt samma sak även om båda två syftar till att ge en bättre känsla och upplevelse. UI är att producera produktens eller tjänstens visuella/grafiska presentation, och hur den reagerar och interagerar som svar på en användares handling.

Det är att guida, ge ledtrådar och direktioner som visuellt leder användaren genom deras upplevelse.

Vad är skillnaderna mellan UX och UI? Och vad är viktigast?

Skillnaden mellan UX och UI design, enligt min mening, är att fokus med UI ligger oftare på en mikronivå, som klick, knapptryck, knappar och så vidare.

Och även om UX täcker mikronivån, handlar det om den stora övergripande bilden som kundresan, upplevelsen, multikanal interaktioner, kundbehov, beteende och så vidare.

Sammanfattat kan vi säga att både UX och UI kräver research. Visuell design, grafisk design eller design rent generellt, syftar till att göra något för någon.

Och det ena är inte viktigare än det andra. Båda bidrar till att skapa en bättre övergripande upplevelse.

Growth-Driven Design 

Det är en snabb, iterativ och kunddriven designprocess som handlar om att ständigt testa, mäta och optimera för att säkerställa att du har en användarvänlig webbplats som stärker varumärket och ökar lönsamheten.

Tips: Lär dig mer om vad Growth-Driven Design

Webbplats

Alla sidor på din webbplats. Navet i din digitala närvaro. Ett annat ord för webbplats är sajt.

Webbsida

En enskild sida på din webbplats.

Hemsida (startsida)

Din huvudsida och webbplatsens första sida.

Landningssida

En enskild webbsida med ett enda syfte. Exempelvis, en kampanjspecifik sida med målet att få folk att anmäla sig till ett nyhetsbrev, starta en provperiod för en tjänst, boka en konsultation eller ladda ner en e-bok.

Fokus för en landningssida är att lyfta fram själva erbjudandet före något annat. Och det är just till en dedikerad landningssida du vill skicka din kampanjtrafik när du annonserar.

Tips: Lär dig mer om landningssidor och hur du optimerar dem

Sammanfattning

And there you have it.

Jag skulle snabbt vilja förklara motivet till att jag skrev den här artikeln.

Först. Det är tydligt att digital marknadsföring är ett diffust område, vilket gör det hela svårare för köpare att förstå vad det är de egentligen får.

Det andra. Om du har tänkt att köpa digitala marknadsföringstjänster är det bra att veta vad det handlar om och vad det är du köper.

Oavsett om du är ett proffs eller nybörjare, hoppas jag att termerna har blivit tydliga nog för att bättre avgöra vad det är du är i behov av.

Slutligen. Branschen är snårig och det är vårt jobb att förenkla det för prospekts och kunder som har ett intresse att köpa dessa typer av tjänster.

Om du inte håller med mig om mina definitioner. Låt mig veta :)

Bild med visar omslagsbild och ipad med texten: hur du skapar buyer personas och content för köpprocessen