Nybörjarens Guide till Buyer Personas

Den mest användbara och omfattande introduktionen till buyer personas du kan hitta

Hela den här guiden har som syfte att hjälpa dig bygga användbara buyer personas - personas som hjälper dig att hitta dina idealkunder, orienterar din marknadsföringsstrategi och ser till att förenkla försäljningen.

Det är när du först förstår vilka dina buyer personas är som du är relevant och kan attrahera dina idealkunder. Och när du är relevant, konverterar du leads till kunder – och kunder till ambassadörer för ditt varumärke.

Vad är buyer personas?

Researchbaserade och semi-fiktiva representationer av dina idealkunder, baserad på verklig data och kvalificerade hypoteser om dina kunders demografi, beteendemönster, motivation och mål.

Personas handlar om att definiera vilka dina köpare är, vad de försöker åstadkomma, vilka mål som driver deras beteenden, hur de tänker, hur de köper och varför de tar köpbeslut.

Med personas tittar du på roller och ansvarsområden för specifika människor som du försöker inleda en dialog med och som kommer att vara en del av köpprocessen.

Varför vi skrev den här guiden

Saken är den att våra köpbeteenden och vanor har förändrats – och orsaken? Tack vare internet och den exponentiella tekniska utvecklingen. Och det är tacksamt. För det kommer med ett resultat av tjänster som mer eller mindre täcker varje unikt behov vi har idag.

Det har aldrig varit så enkelt att hitta bästa priset, få svar på komplexa frågor, lyssna på ny musik och boka taxi.

Men sanningen är att vår mänskliga evolution inte är lika snabb som vår tekniska revolution.

Det förstår vi, räknat från våra förfäders tid, när det har tagit hjärnan över sju miljoner år att tredubblas i storlek, medan den större delen av tillväxten har skett de senaste två miljoner åren. En intressant distinktion i sig, men utanför ramarna för vad vi ska fokusera på i den här guiden.

Vi behöver bara titta på oss själva för att inse att köpbeteendet och våra vanor har förändrats – och det gäller både B2B och B2C. Men vi vet att vanor formar våra beteenden och det är förändringsbart.

Men en sak är fortfarande oförändrat; våra mest grundläggande mänskliga behov.

En allmänt känd teori många marknadsförare använder och känner till är Maslow’s behovshierarki som bygger på teorier från den amerikanska psykologen Abraham Maslow och används i stor utsträckning inom sociologi, psykologi, management och ja, även marknadsföring.

Det är när du förstår dina kunders mål, utmaningar, intressen och rädslor som du kan bygga långsiktiga relationer och lösa problem, vilket är vad företagande i grunden handlar om – och det är anledningen till att vi skapade den här guiden – för att visa dig varför psykologi är affärskritiskt.

För det handlar fortfarande om människor. Det är människor som startar och driver bolag. Det är människor som köper tjänster. Och då är frågan; hur kan du nå personerna som driver bolag och vill köpa dina tjänster?

Vi måste förstå våra kunder för att kunna nå ut till dem. Trots det självklara, är det fortfarande något som många misslyckas med. För att förstå våra kunder, använder vi oss av vad vi inom inbound marketing, kallar för buyer personas.

Buyer personas, som den här guiden handlar om, är den mest komplexa och tidskrävande delen med inbound marketing, men den absolut viktigaste komponenten för att lyckas med vår marknadsföring och försäljning.

Varför är det så viktigt? För att allting du gör inom inbound marketing knyter du tillbaka till dina buyer personas och deras köpresa.

Vem är den här guiden för?

Den här guiden är skriven för alla som vill bygga starkare relationer med befintliga och potentiella kunder. Du kan vara småföretagare, VD, marknadsförare eller någon som driver ett försäljningsteam.

Se guiden som en resurs att använda inom organisationen för att hjälpa dig att utveckla kundförståelsen och i högre grad konvertera leads till kunder.

Hur mycket bör jag läsa?

Om du menar allvar med att förbättra marknadsföringen, öka försäljningen, är obekant med inbound marketing och buyer personas, rekommenderas att du läser den här guiden från början till slut.

Vi har försökt att göra allting så koncist som möjligt och lätt att förstå men varje avsnitt i den här guiden är viktig om du vill vara säker på att bygga användbara personas. Och framförallt, efter att du har läst guiden, är bonus effekten att du bättre kan ta tillvara på möjligheterna i dina digitala kanaler.


Skriven av  Benjamin Razi | Senast uppdaterad 2016-10-15