Hur en detaljerad Buyer Persona Story ser ut


När du skapar dina buyer personas syftar researcharbetet till att få en djupare förståelse för dina köpare och deras köpbeteenden. Och konsekvent informerar det dina marknadsförings- och försäljningsstrategier.

En effekt av att lära sig så mycket som möjligt om dina kunder är att du lär dig språket dina kunder använder, och det leder till att du pratar med dina kunder istället för till dem.

En detaljerad buyer persona story.

Nu har du en massa samlad fakta och information av dina personas och istället för att lista allting i punktformer och kortfattade förklaringar, ska du återge en målande bild om vem din persona är.

Som vi nämnde i föregående kapitel ska du sammanställa din fem kapitel story genom att besvara följande frågor:

  1. Jobb och demografisk information?
  2. Hur ser en dag ut?
  3. Vilka är utmaningarna eller smärtpunkterna?
  4. Vart letar de efter information?
  5. Vilka gemensamma invändningar har de om vår produkt eller tjänst?

1 - Jobb och demografisk information?

David har jobbat som redovisningskonsult i fyra år och han är en driven 80-talist med en plan för att bli en Auktoriserad Redovisningskonsult inom tre år. Som en del i Davids långsiktiga plan vill han köpa in sig i byrån han jobbar på.

David bor i en storstad, ganska centralt, men utanför tullarna. Han är gift med två barn som är mellan två-fem år.

2 - Hur ser en dag ut?

Att vara redovisningskonsult är ett varierat och självgående jobb. Det innebär att det inte är så mycket rapportering till chefen. Den rapportering som sker är i ett enkelt format och handlar om att debitera sina timmar med uppföljning på debiteringsgraden.

David har ingen uttalad chefsroll, men han agerar ofta som en mentor och bollplank för andra kollegor. Många tittar på David som en person att se upp till eftersom han är framåt, lär sig snabbt och inte är rädd för att prova nytt.

David jobbar tillsammans med sina juniora kollegor med många av de kunder som han ansvarar för. Strukturen per kund är; en junior redovisningskonsult tillsammans med en senior redovisningskonsult. David klassas som senior med sin erfarenhet.

Med strukturen är det extra viktigt att både David och hans juniora kollega är väl insatta med de kunder som de jobbar tillsammans med.

För att koppla av gillar David att titta på serier som Game of Thrones och att läsa böcker. David är en hälsomedveten person som vill leva länge och vara frisk, därför tränar han regelbundet och gillar fysiska aktiviteter.

David värdesätter kvalitetstid med familjen och prioriterar aktiviteter där hela familjen är samlad. Det kan vara att träffa bekanta som har barn eller gemensamma utflykter. Minst ett resmål per år med hela familjen står högt på prioritetslistan.

3 - Vilka är utmaningarna eller smärtpunkterna?

För David är det viktigt att ständigt utvecklas och gå framåt i karriären, men det är en utmaning att hänga med i utvecklingen som branschen tar - att förstå branschen och sin egen roll om fem år (vad innebär det för honom?).

För att David ska uppnå karriärmässig framgång behöver han vara intresserad av kunden och deras verksamhet. Då krävs det att han är duktig på kundrelationer, har ett öppet synsätt och ett logiskt tänkande.

En återkommande utmaning som David ofta stöter på är att använda ett aktivt ledarskap för att få ut full effekt av sin kompetens. Han känner ofta att han kan göra så mycket mer än vad han faktiskt gör när han jobbar med sina kunder.

David har vänner som jobbar på andra, mer moderna företag som han finner inspiration hos och själv är han en person med många idéer och järn i elden. Det är dock svårt att få tiden att räcka till för att genomföra alla sina idéer.

Eftersom David är driven och framåt involverar chefen ofta David i dialogen om utmaningarna som byrån står inför, vilket chefen förklarar är att rekrytera nya talanger och att växa byrån. Det är även chefens egna utmaningar med att hålla sig uppdaterad med den snabba teknikutvecklingen som i sin tur väcker Davids intresse för att hitta lösningarna på problemen.

4 - Vart letar de efter information?

När David är på kontoret gillar han att bläddra i branschtidningar för branschspecifika händelser.

Men när det kommer till köpbeslut och eftersom David är öppen, nyfiken och teknikdriven, söker han sig ofta till information. Google är den första anhalten, men rekommendationer från kollegor och kontakter väger tungt. Förarbetet gör han dock själv och det gillar han.

David har ett Twitter och LinkedInkonto, men är mest aktiv på Facebook och Instagram, vilka han checkar 2-3 gånger om dagen. Sociala medier använder han mest för att det är roligt och för att hålla kontakten med familj och vänner.

5 - Vilka gemensamma invändningar har de om vår produkt eller tjänst?

David vill att den som han köper ifrån förstår att han är en viktig del i beslutsfattandet, men att han behöver stöd från sin chef för att få igenom ett beslut.

Han har ett modernt tänk och förstår hur Inbound Marketing kan lösa en del av de utmaningar som hans byrå står inför.

Efter att ha läst på webben är han medveten om vad Growth-driven design är, men vet inte hur han kan få chefen att förstå nyttan och varför det är bättre än traditionella webbdesignmodeller.

Sammanfattning och nyckelpoäng från storyn

Ett par väldigt nyttiga insikter som du har kommit fram till är att marknadsföring på Twitter och LinkedIn är lönlöst om du riktar dig till David Digital.

Men att hamna högt på organisk sök är viktigt. Det betyder att du ska spendera tid och resurser på att försöka ranka högt på relevanta nyckelord och driva trafik till din webbplats från kanalerna Facebook och Instagram.

Och nu vet du, att när du utvecklar dina marknadsföringskampanjer, vart din persona spenderar sin tid, hur du ska nå ut och vad du ska säga.

Framförallt vet Jimmy Java vad han behöver ta hänsyn till och hur han håller sig relevant.

Buyer Persona - Marknadskit


Skriven av  Benjamin Razi