Hur Buyer Persona research går till med hjälp av data


Intervjuer är som vi nämnde tidigare en av de mest effektiva metoderna för att skapa användbara personas, men det är också det mest tidskrävande och inte lika skalbart som när du använder dina digitala kanaler. 

Därför vill du använda insikterna från data när du gör din buyer persona research.

Kombinationen av din webbplats och Google Analytics avslöjar mycket användbar och värdefull information.

Google Analytics

Med Google Analytics uppsatt har du en guldgruva att gräva i. Är det inte uppsatt än, följ instruktionerna här för att komma igång och vänta inte med att göra det. All data som inte samlas in är förlorad data.

google-analytics-demografi.jpg

Med Google Analytics får du enkelt reda på demografisk information.

För att få fram informationen; öppnar du upp fliken målgrupp (audience), demografi och sedan överblick. Och du bör se något som liknar ovan bild.

google-analytics-intressen.jpg

För att få tag i mer information som kan hjälpa dig att bilda en bättre uppfattning om dina buyer personas kan du öppna upp fliken intressen som du hittar under fliken målgrupp.

Välj intressen och tryck på överblick.

Du kan fortsätta att djupdyka i informationen genom att trycka på de olika kategorierna, men för att ge dig själv en bättre uppfattning om dina buyer personas klarar du dig med dessa översiktsrapporter.

Sociala Medier

En annan guldgruva är sociala medier. Förutom all tillgänglig data som hjälper dig i din buyer persona research, får du även reda på vad dina kunder och prospekts talar om.

Och genom att följa hur de interagerar på nätet kan du bättre utforma ditt budskap och skapa en känsla av att du pratar ”med” dina personas och inte till dem.

twitter-statistik.jpg

Du fortsätter att analysera data och statistik och den här gången ska du ta hjälp av Twitter.

För att gräva fram det du letar efter loggar du helt enkelt in på analysverktyget med ditt Twitter konto och trycker på kom igång.

twitter-malgrupper.jpg

Väl inne trycker du på målgrupper (audiences) och får tillgång till insikter från dina följare.

twitter-malgrupper-insikter.jpg

Det som är relevant och intressant är att du kan jämföra olika data mot varandra.

Exempelvis kan du jämföra data från dina aktiva följare mot ”organiska målgrupper”.

Vad är Twitters organiska målgrupper?

Det är helt enkelt den organiska publiken som har sett och/eller interagerat med en av dina tweets, oavsett om de är en följare eller inte.

En viktig distinktion är att detta endast gäller organiska tweets och inte betalda. Vilket är bra att veta om du kör en betald marknadsföring via Twitter.

twitter-organiska-malgrupper.jpg

Vad ska du göra med all data?

Titta på bilderna och vi har mer eller mindre bekräftat att majoriteten av målgruppen ligger inom ålderskategorin 25-34 och är intresserad av teknik, finans, företagande, entreprenörskap och sport.

Du har alltså inte bara definierat demografin för dina buyer personas, du har även klassificerat psykografiska drag som bland annat beskriver livsstil, attityd, ambitioner, värderingar och personlighet.

Om demografi förklarar “vem” dina personas är, förklarar psykografi ”varför” dina personas köper – folks verkliga motiv avslöjas av vad de gör, och allt detta är inte alltid lätt att få ut från en intervju.

facebook-statistik.jpg

Även Facebook delar med sig av värdefull information.

När du går till din Facebook företagssida och trycker på statistik och personer kan du få fram värdefull information som ålder, land och ort.

Sist men inte minst har vi LinkedIn.

linkedin-demografi.jpg

På din LinkedIn företagssida hittar du fliken analys och när du bläddrar längre ner hittar du följare.

Med hjälp av fem typer av demografisk data kan du filtrera och få reda på vilka som följer ditt företag. Du kan välja att filtrera din följardemografi på information som yrkesnivå, bransch, företagsstorlek, befattning och anställd.

Vad mer kan du göra med all data?

Du har tillräckligt med data för att utveckla och skapa dina buyer personas. Men än en gång, detaljer spelar roll och arbetet med personas är en iterativ process, vilket innebär att du kommer att fortsätta förbättra dina personas över tid.

Därför vill du exempelvis ansluta dig till forum och LinkedIn grupper som berör dina personas intressen, mål och ambitioner.

Det hjälper dig att hålla dig relevant och förstå utmaningarna som dina buyer personas står inför. Och det är också ett effektivt sätt för att fortsättningsvis knyta kontakt med potentiella kunder och prospekts.

Buyer Persona - Marknadskit


Skriven av  Benjamin Razi