Folk köper stories (Få alla att berätta samma Buyer Persona Story)


Det är säkert att säga att den vanligaste användningen av personas är av framgångsrika marknadsförare och företag. De använder personas för att föra fram relevant budskap på webbplatsen, PowerPoint-presentationer, sociala medier och Ad Words kampanjer.

Men det är få organisationer som använder deras buyer persona story för att utbilda kundservice och supportteamet för att förbättra deras interaktion med kunder.

Även fast dessa funktioner kommer i kontakt med kunder varje dag och har en direkt påverkan på kundnöjdheten och en outnyttjad merförsäljningspotential.

Det är en magisk möjlighet för alla företag att förbättra sina affärsresultat.

Med väldefinierade personas kan alla på företaget berätta samma story och i alla kanaler rikta budskap som hjälper att lösa problem och utmaningar dina personas har.

Alla är marknadsförare och säljare

En anledning många företag misslyckas med att nyttja potentialen med sina personas, är för att företaget inte kommunicerar vilka deras idealkunder är. De flesta anställda förstår inte vad en persona är och har heller inte fått ta del av informationen.

Och det resulterar i att det är väldigt få personer som vet vem deras idealkund är och vilka viktiga egenskaper de har.

Alla i företaget är marknadsförare och säljare.

Och undantagslöst, är det allas ansvar att hitta lösningar på problem. De bästa säljarna har förstått för att avsluta en affär, är det viktigt att formulera ett värde enligt de olika behov och önskemål som ett prospekt har i deras köpresa.

Om alla i företaget får veta vem deras primära persona är, vad deras UVP (unik värdeproposition) och/eller deras USP (unik säljproposition) är, kan alla i företaget säkerställa en meningsfull dialog som leder till handling.

Men utan att kommunicera dessa saker globalt inom företaget, kommer alla anställda som inte är titulerade marknadsförare och säljare att gå miste om affärskritisk information för att hjälpa leda företaget framåt.

Personas är inte exklusivt att endast användas av marknadsteamet eller säljpersonalen.

Personas är en ovärderlig tillgång inom företaget och förutom att hjälpa personalen enklare förstå och hjälpa kunder, kan personas även hjälpa dig att utveckla företagets tjänster för att bli ännu mer attraktiva och relevanta för dina idealkunder.

Nyckelpoäng

Kort om vad du har lärt dig om buyer personas:

  • Det förbättrar marknadsföringen och du vet hur du ska göra för att attrahera dina idealkunder
  • Det förenklar försäljningen och hur du kan använda och identifiera prospekts med personas
  • Hjälper företaget att bygga starkare relationer med de rätta kunderna
  • Alla inom företaget förstår vilka deras idealkunder är

När vi skapar buyer personas involverar det fyra viktiga steg.

  1. att identifiera frågor
  2. researcharbetet
  3. sammanställa anteckningar och …
  4. … förvandla det till en komplett persona.

Detaljer spelar roll och här är två bra anledningar till varför.

  1. det tvingar dig att komma in i rollen och driver processen tillräckligt djupt för att ge dig en genuin förståelse för tankar, känslor och beteenden hos dina kunder.
  2. den andra anledningen är att det hjälper dig att upptäcka möjligheter med dina tjänster och det hjälper dig att bli mer ”användbar” och relevant i dina kunders ögon.

Avslutande tankar. Utveckla alltid.

Du har kommit till slutet av guiden och vi har täckt nästan allting som är relaterat till buyer personas. För att ge en enkel sammanfattning, vill jag poängtera vikten av att alltid testa och utveckla dina personas.

Tidigt i processen är det naturligt att du har en högre frekvens i att testa dina hypoteser om vad du tror dig veta om dina personas.

Men som du vet, kommer dina personas aldrig att vara 100% korrekta, och det är OK – det viktiga är att i den takt som du lär dig mer, att du använder informationen för att fortsätta utveckla dina personas.

Och sanningen är att om du inte ständigt försöker förstå dina kunders mål, intressen, utmaningar och rädslor, är chansen stor att du slutar vara relevant.

Lita på data – men i kunddialoger, fortsätt att ställa buyer persona frågorna. Och en fråga du alltid själv vill besvara är; hur kommer min produkt eller tjänst att matcha mina personas intressen, mål och motiv?

När du vet och förstår vad det är, har du användbara insikter för att vägleda utvecklingen av din marknadsföring, försäljning, tjänster och produkter.

Nu när du har läst den här guiden hoppas jag att du vet vad du ska säga, när du ska säga det och vilka tjänster som passar dina idealkunder. Reda att sätta igång? Det finns en hel del att göra, men det är både kul och värt det. Ju mer du anstränger dig för att första dina idealkunder, desto mer får du tillbaka. Jobba tillsammans inom företaget för att bredda ditt perspektiv och få en ökad förståelse för vem din idealkund är.

Buyer Persona - Marknadskit


Skriven av  Benjamin Razi