Det är lätt att använda slagkraftiga ord när vi ska förklara vad growth-driven design är.

Det låter coolt när vi säger att det är en iterativ, agil och prestandabaserad process.

Men det sätter inte riktigt saker och ting i perspektiv. 

För att förstå vad growth-driven design är kan vi tänka på hur det är att vara nyanställd. För det har vi alla varit någon gång.

När vi är nyanställda är vi lite osäkra på hur allting fungerar, därför är vi initialt mer frågande. Vi gör ofta kvalificerade bedömningar utifrån vad vi tidigare har lärt oss och vi försöker förstå hur våra kollegor fungerar.

Förenklat, men ungefär så.

Ponera nu att du är nyanställd och det är första dagen på jobbet.

Chefen visar dig vart du ska sitta. Det är en avskild och isolerad plats. Du får veta att det är din arbetsyta. Här ska du sitta utan att få prata med kollegor. Utan att be om hjälp. Utan att få feedback på ditt arbete. Helt solo.

Let’s do this säger chefen. Jag hör av mig om tre månader för att se vad du har lyckats uträtta.

"Hjälp", tänker du. "Vart börjar jag?" "Hur vet jag vad som är rätt eller fel?"

Men du lugnar ner dig och lyckas hitta tröst i att du har tidigare erfarenheter. Du gör ett par kvalificerade antaganden om vad som är rätt och sätter igång.

Resultatet efter tre månader?

Du gjorde ett bra jobb. Tycker du själv åtminstone. Det blev snyggt. Det känns bra.

Men det var inte vad chefen förväntade sig.

Och du tänker; hade det inte varit bättre om jag fick visa mitt arbete under tidens gång? Få lite feedback för att lära mig och kunna förbättra?

Självklart, eller hur?

Visserligen är detta inte ett troligt scenario och det är ett extremt exempel, men när det kommer till traditionell webbdesign är det precis det vi gör – och det är därför growth-driven design är en smartare och bättre metod till webbdesign.

Låt mig förklara varför.

Först. Growth-driven design (GDD) definierat

Med GDD använder vi en systematisk, iterativ och fortlöpande förbättringsprocess (du ser, det är lätt att använda slagkraftiga ord). Den initiala målsättningen är att förkorta tiden till att lansera en webbplats.

Det som vanligtvis tar 3-4 månader tar istället 4-5 veckor. En enorm skillnad.

traditionell-webbdesign-growth-driven-design.jpg

I kontrast mot traditionell webbdesign, som oftast är ett allt-i-ett projekt, ligger fokus på korta sprintcyklar för att leverera resultat snabbare.

Tricket är att inte förhålla sig till ett webbprojekt som just ett projekt. Du behöver skifta ditt mindset för att förstå att det är en läroprocess. Precis som när du anställer någon är målet att sätta personen i arbete så fort som möjligt för att de ska komma igång och bli bättre, vilket betyder att du fortlöpande ger förslag och feedback.

Med GDD samlas data om webbplatsbesökarnas beteende. Det görs bland annat med Google Analytics, Hotjar och HubSpot. Med data får du information om vad som ska förbättras.

Och när du ständigt lär dig vad som fungerar (eller inte), kan du optimera din webbplats för att fortsätta leverera resultat.

GDD definierat är en adaptiv modell med datadrivna beslut som vägledare. Det är tätt integrerat med inbound marketing och helt enkelt en webbplats som går i linje med dina nuvarande affärsmål.

Hur fungerar det?

I processen GDD finns det två faser.

 • I den första fasen fastställs den grundläggande strategin och att lansera grundplattformen, vilket normalt tar 4-5 veckor.
 • I den andra fasen ligger fokus på iterativ utveckling och kontinuerliga förbättringar av webbplatsen, vilket sker under nästkommande månader.

Vi börjar med att förklara den första fasen.

Första fasen. Strategi och lansering av grundplattformen.

Strategi & Buyer Personas

Processen börjar med att sätta en strategi och mål för att du ska veta vad du vill uppnå. Och med hjälp av buyer personas vet du vilka du försöker nå (dina idealkunder).

Webbplatsgranskning

När strategin och definierade buyer personas är klar, görs en kvantitativ research av webbplatsen genom att analysera data för att få svar på hur dina besökare hittar till webbplatsen och hur de interagerar med webbplatsen. Och varför de lämnar.

GDD är en användarcentrerad process och eftersom du vill veta hur du kan hjälpa dina besökare, samlas feedback in från användarna. Genom att ställa frågor får du svar på:

 • varför de besöker din webbplats
 • om det finns osäkerhet kring din prismodell
 • vad som kan förbättras
 • ... och mycket mer

Själva researcharbetet hjälper dig att bedöma vilka möjligheter det finns för att förbättra kundupplevelsen.

Sammantaget lär du dig mer om besökarna och använder insikterna från insamlad data till att förbättra strategin på en övergripande nivå eller att du fokuserar på specifika sidor som presterar bäst.

Önskelista

Med brainstorming tas en önskelista fram med allting som kan tänkas förbättras och öka effekten av webbplatsen. T.ex. nya moduler, ny design, integrationer, funktioner eller ytterligare sidor.

I processen används 80/20 regeln, som hjälper dig att definiera vilka 20 % av åtgärderna som kommer att ge 80 % av effekterna. Det görs en analys för att komma fram till vad som är must-have, nice-to-have och vad som ska utfärdas under kommande månatliga sprint (fas två).

Med en samlad önskelista och en 80/20 process har du kommit fram till grundsyftet med din webbplats.

Nästa steg handlar om att:

 • Utforma innehållet
 • Sätta informationsarkitektur
 • Wireframing (skiss) och design
 • Programmering och utveckling
 • Grundläggande UX tester (användarupplevelse)

Processen under första fasen bör ta mellan 4-5 veckor (med undantag för större och komplexa sajter). När grundarbetet är gjort och sidan är lanserad används användardata för att vägleda nästa steg i den iterativa GDD processen.

Saker från önskelistan som inte togs med till lanseringen sorteras in i följande kategorier:

Möjligheter till att öka konverteringen: Detta inkluderar bland annat att optimera innehåll, konverteringsbanan, värdeproposition på webbplatsen och tester.

UX förbättringar: Med UX arbetet kan/finns det en viss överlappning med konverteringsprocessen men med UX ligger fokus på att förbättra användarupplevelsen. Vilket kan innebära att förbättra navigeringen på sidan, bättre sökfunktioner och placering av knappar.

Användarbaserade anpassningar: I sann inbound marketing anda handlar en stor del av marknadsföringen om att hålla sig relevant och personlig. Använder du dig av HubSpots tekniska plattform kan du använda den inbyggda ”smartfunktion” för att anpassa innehållet efter användaren.

Det vill säga att du ”personifierar” innehållet.

Marknadsföringstillgångar: Precis som varje företag har tillgångar som datorer, mjukvaror och annat är din webbplats din viktigaste marknadsföringstillgång. Din blogg och sociala profiler är ytterligare tillgångar som du kan använda för att öka trafiken till webbplatsen och öka antalet leads.

Ett annat exempel på marknadsföringstillgångar kan vara en interaktiv priskalkylator på din webbplats som hjälper till att generera leads på ett användbart sätt.

Hypotes: Med hypoteser visualiserar du idéer för att testa dem på kunder. Ett effektivt sätt för att utveckla din webbplats på ett innovativt sätt. Och med hjälp av hypoteser kommer du fram till vilka förbättringar som behöver utföras omgående.

Ett exempel på en hypotes från HubSpot.

hs-persona-marketing-mary.jpg

Andra fasen. Iterativ utveckling

Din webbplats bör inte vara en ”klart-och-glöm” aktivitet. Din webbplats är en ovärderlig tillgång för att uppnå affärsmål och ska prestera som vilken annan anställd.

Dina webbplatsbesökare är i fokus för allting du gör. Därför vill du få svar på hur webbplatsuppdateringar påverkar användarna och vad de säger eller tänker om förändringarna.

Den andra fasen löper under nästkommande månader och är en användarcentrerad process som är snabb, iterativ och utvecklas genom att validera hypoteser. 

Låt oss bryta ner processen som genomgår fyra steg.

#1 Planera

I planeringsfasen avgörs vad du vill försöka uppnå under nuvarande månatliga sprintcykel. Du jämför webbplatsens nuvarande ”prestation” mot uppsatta mål.

#2 Utveckla

I utvecklingsfasen fokuserar du på uppgifter som krävs för att uppnå uppsatta mål.

#3 Lära

Här frågar du. Vad har vi lärt oss av våra besökare?

Med data från dina tester, exempelvis A/B tester, förstår du om du ska validera eller slänga bort en tidigare hypotes. Beroende på vad du har lärt dig kan du skifta fokus och tar med dig det till nästkommande sprintcykel.

#4 Överföra & Repetera

Sist men inte minst, det du lär dig, hjälper dig att fokusera på rätt uppgifter. När du har uppnått ett särskilt mål, fokuserar du på ett annat förbättringsområde, och när det målet är uppnåt, repeterar du processen.

Exempelvis, om målet var att uppnå 1000 månatliga unika besökare och du har klarat av det, kan nästa mål vara att öka konverteringsgraden.

Sammanfattning

Detta var growth-driven design, roligt va?

Det slutar aldrig riktigt, precis som när du anställer någon fortsätter du att investera tid och engagerar dig för den personliga utvecklingen. Och i retur får du en högpresterande anställd som trivs och hjälper företaget att utvecklas.

Målet är att lansera grundplattformen så snabbt som möjligt - och kom ihåg, att lanseringen är version 1.0 för du vet att version 2.0 – 2.5 – 3.0 och så vidare kommer att vara så mycket bättre.

Growth-driven design är när marknadsföring och webbplatsdesign gifter sig och lever i ett lyckligt äktenskap.

Bild med gul bakgrund som säger: 10 steg till en grundläggande inbound marketing webbplats