Ännu ett år och nya mål som inte uppnås. Eller kanske inte...

S.M.A.R.T-MÅL

Att uppnå mål och framför allt ”nyårsmål” (löften) är en ren krigshandling och om du vill komma ut som en vinnare behöver du lära känna din fiende.

Enligt statistik från Sifo är det endast 19% av den svenska befolkningen som uppnår sina satta mål och i USA är den siffran 8%.

Vill du slå dessa odds?

Eftersom företag består av människor och människor gör skillnaden, kan det då vara att endast 19% av alla mål inom företaget uppnås?

Det vet vi inte, men vi kan väl vara överens om att det är viktigt att vi alla blir avsevärt mycket bättre på att uppnå våra satta mål?

Är du en del av statistiken?

Om du är en siffra i statistiken som inte uppnår dina mål behöver du inte känna dig alltför dålig.

Sanningen är den att vi människor är dåliga på att sätta mål och därmed även dåliga på att uppnå mål.

Det blir inte direkt lättare när vi sätter ett mål för långt fram i tiden för då får vi svårt att bedöma hur mycket som krävs för att komma dit.

Korta och specifika mål är en del av tricket, men tyvärr skjuter vi oss själva i foten när vi sätter upp dem genom att inte sätta ett S.M.A.R.T.-mål.

"A goal without a plan is just a wish."
- Antoine de Saint-Exupery

Hur S.M.A.R.T.-metoden hjälper dig att uppnå mål

För att lyckas uppnå våra mål behöver vi först och främst definiera våra mål och det är därför metoden är effektiv.

Akronymen S.M.A.R.T. kan och har flera olika versioner och används med syftet att ge en heltäckande definition av en specifik målsättning.

På inLink år vår version i en enda mening som följande: Specifikt, Mätbart, Accepterat (går det att uppnå), Relevant och Tidsbestämt.

Ett väldefinierat S.M.A.R.T.-mål innehåller minst fem beståndsdelar såsom; Vad, Hur, Vilka, Varför och När.

Nedan följer förklaring till varje beståndsdel med exempel:

Specifikt

Är målet specifikt och definierar följande: Vad som skall uppnås? Hur det skall uppnås? Vilka är involverade?

  • Exempel: Genom att träna 4 dagar i veckan och sluta dricka Coca Cola (hur) ska jag (vilka) gå ner 10 kg (vad) innan den 1:a juni.

Mätbart

Är målet mätbart och kan det objektivt bedömas enligt en förutbestämd och tillämpad mätning?

  • Exempel: 10 kg innan den 1:a juni betyder att jag behöver gå ner lite mindre än 1 kg i veckan. Så jag kommer att ställa mig på vågen varje lördag för att följa min viktkurva och korrigera kosten efter kurvan.

Accepterat

Är målet accepterat och möjligt att uppnå?

  • Exempel: Målet är utmanande och motiverande och eftersom 1 kg i veckan är realistiskt tror jag på att jag kommer att uppnå målet.

Relevant

Är målet relevant? Varför är det viktigt och är det värt att försöka uppnå?

  • Exempel: Självklart! Jag vill må bättre och investera i min långsiktiga hälsa.

Tidsbestämt

När skall målet vara uppnått?

  • Exempel: 1:a juni skall vågen visa 10 kg mindre än vad den gör idag.

Att skriva ner sina mål och använda sig av S.M.A.R.T.-metoden är ett utmärkt sätt för att uppnå sina individuella mål, resultat inom ett team och i slutändan hela företagets långsiktiga mål.

Det är också ett mycket bra verktyg för att säkerställa god kommunikation för alla inblandade parter.

Förändring och ett steg i taget

Förändringar sker i regel ganska naturligt och stegvis i våra liv genom att vi skapar nya vardagliga vanor och beteenden.

När vi jagar våra uppsatta mål skapar vi nya vanor som steg för steg förändrar oss och tar oss närmare mål, exempelvis att vi börjar träna fyra dagar i veckan innebär en förändring i våra vardagliga rutiner.

Ett vanligt skäl till varför vi många gånger inte lyckas med våra mål eller i vissa fall ens kommer igång, är för att vi alltför ofta fokuserar på slutresultat istället för på själva resan.

Det är lätt att bli överväldigad och se ett enda stort berg framför sig för att vi kommer till insikten över allting vi måste göra för att klara våra uppsatta mål.

Men när vi använder S.M.A.R.T.-metoden kan vi fokusera på resan istället för slutresultatet. 

När vi vill bestiga ett berg måste vi ta ett steg i taget - och kom ihåg, om du inte klarar av det första gången, försök igen. Ett berg kommer aldrig att kunna växa och bli bättre, men det kan du.

För visst började vi med att krypa, innan vi lärde oss att gå för att sedan springa fram som om det vore den självklaraste saken i världen.

Många gånger är det just otålighet och bristen på att se långsiktigheten i det vi gör som är akilleshälen till att lyckas med våra mål.

Ett till skäl varför S.M.A.R.T.-metoden är effektiv, för vi får en "deadline" att förhålla oss till och svar på vad som krävs av oss för att lyckas.

Sammanfattning

Se S.M.A.R.T.-metoden som en viktig checklista för att säkerställa att alla fem kriterier med beståndsdelarna summerar det du vill uppnå.

Involverar målet flera personer? Kommunicera tydligt med varandra så att alla förstår planen.

Mät målet(n) för att veta när det är uppnått och kom ihåg att det alltid är enklare att prata om mål än att uppnå mål.

Men med hjälp av vilja, uthållighet och att strategiskt fullfölja en plan, blir prat: RESULTAT.