Håller du med om att vi ofta tenderar att kasta oss över den tekniska diskussionen när vi pratar om digital transformation?

Visst är tekniken en nyckelfaktor men vi behöver en mer personlig inställning, en strategi som sätter människan först och tekniken sen.

För utan fokus på människor kommer det aldrig fungera att genomföra en uppenbar och fördelaktig strategi.

Vi vet att den digitala utvecklingen kommer vare sig vi vill eller inte och vid det här laget är alla överens om att vi måste tänka digitalt.

En kristallklar strategi med fokus på människor visar vägen framåt och står som kryptonit mot våra kära nejsägare i organisationen som trots allt menar väl.

Vad är nejsägare?

Det är personer som lever i en total trygghet av beprövade metoder och som tyvärr ser förändring utifrån ett riskperspektiv.

Men sanningen är att utan att ta riskerna som kommer med förändring, har vi ingen tillväxt och utan tillväxt, ingen utveckling och innovation.

Och vad händer när företaget slutar utvecklas?

Digital mognad skapar utveckling

För att undvika att se förändring utifrån ett riskperspektiv behöver vi på ett enkelt och smidigt sätt samverka tillsammans – internt inom organisationen men också med leverantörer för att växa i den digitala arenan som vi alla spelar i.

Företagets innovation och utveckling begränsas i proportion med viljan att anpassa och förändra befintliga affärsmodeller och strategier.

Därför behöver vi en kultur som tillåter ett mindset för att ifrågasätta allting och ställa frågan varför gör vi som vi gör?

Michael Krigsman, en respekterad analytiker och rådgivare skriver i en av sina artiklar om vikten av ett digitalt mindset

Artikeln förklarar att ledningen behöver förhålla sig till och förstå delar som strategi, kultur, utveckling av personal, teknik, IT filosofi, projekthantering och affärsmodeller.

Digitalt Mindset

Jag hör vad du tänker och jag håller med, det är en handfull saker som ledningen behöver ta hänsyn till, men att göra allting själv är onödigt och ineffektivt.

Våga ta hjälp av branschkollegor som redan påbörjat arbetet och jobba närmare med dina leverantörer för att ta hjälp inom områden som inte berör din kärnverksamhet.

Vad Michael Krigsman också förklarar är att ett digitalt mindset handlar om att skifta tankesättet från att tänka kostnader till att tänka på att leverera värde.

Digital transformation = förändring

Förändring, förändring, vår kära lilla förändring som alltid stöter på motstånd men som alltid tar sig fram ändå. Räknat från år 1955 och med hänsyn till att endast 88 % av Fortune 500 företagen är borta, förstår vi att förändringen alltid varit med oss.

Det sägs att för 50 år sedan var förväntan att ett Fortune 500 företag skulle ha en livslängd på runt 75 år och när vi snabbspolar fram till idag är det mindre än 15 år.

Yes, det är en dramatisk skillnad och förväntan är att livslängden kommer att fortsätta sjunka. Men faktum är att det endast är historien som upprepar sig, dock med en skillnad.

Skillnaden är att vi har levt i en era av industriell revolution – en tid där maskiner hade en mycket snabb utveckling och spridning - och i samma takt ökade produktiviteten och urbaniseringen.

Idag lever vi i en digital era och i jämförelse med den industriella revolutionen ser vi en accelererad utveckling, helt enkelt evolution på steroider.

A man should look for what is, and not for what he thinks should be.
- Albert Einstein

När vi pratar om förändring är det lätt att höra saker som "Det där gäller inte oss" och "Det gäller teknikbolagen på den andra sidan" eller "Nä, vi har inte märkt av detta i vår bransch".

Du kanske inte har påverkats av förändringen på ett signifikant sätt än, men förändring gäller och påverkar alla, det finns inga undantag.

Den digitala utvecklingen är ett höghastighetståg och oavsett hur snabbt du springer behöver du kliva av spåret för att undvika att bli påkörd. Varför inte köpa en biljett och njuta av färden?

Att undvika förändring är ett beteende vi numera kan kalla för ett Kodak moment; att se en fördelaktig förändring framför sig men när viljan till förändring begränsar förmågan att agera.

Kodak Moment

När vi tittar på förändring utifrån ett större perspektiv handlar det om bättre kundupplevelse, bättre samarbete och hållbara affärsmodeller, men också ett sätt att attrahera och behålla förmågor inom företaget.

För hur kan ett företag frodas utan att behålla sina anställda eller attrahera nya förmågor som driver utvecklingen framåt? Hur kan du erbjuda anställda att utvecklas om företaget inte gör det?

En vision kräver en (digital) strategi

Januari 2016 släppte Accenture sin visionsrapport som nämner att det är dags för en fundamental förändring i hur företag tillämpar viktiga tekniska innovationer och att det först och främst handlar om människan.

Rapporten nämner också att digital strategi i de mest mogna företagen inte fokuserar på någon enskild teknik men istället med målet att omvandla hela företaget.

I ett annat läger och enligt ett researchprojekt utfört av MIT Sloan Management Review och Deloitte identifierades just strategi som nyckelfaktorn i en digital transformation.

Strategi som nyckelfaktor i digital transformation

Utmaningen för alla företag, förutom de nystartade företagen är att det redan finns klara processer, rutiner och tjänster som levereras enligt beprövade metoder.

Men vi pratar om vision och det handlar inte om vad du gör idag, utan vad du skall göra imorgon.

Brian Solis nämner hur du kan guida företaget i en digital transformation och om att det steg-för-steg handlar om en framväxande vision, med syftet att engagera kunder och anställda.

En visionär företagskultur gör alla inom företaget delaktiga till att driva framåt – och tricket är att injicera ett innovativt tankesätt i varje process. Vilket kräver att du omvärderar hur och vad du gör idag.

I jämförelse med år 1955 lever vi i en kunddriven marknad med ett tydligat skifte i kunders köpresa.Google sökDet har du den totala demokratiseringen av information att tacka för. Idag gräver du upp din lilla handhållna kraftenhet ur fickan och skriver ett ord i vår allas gemensamma Encyclopedia. 

Det är alldeles för enkelt att utbilda sig i vilket ämne som helst för att överhuvudtaget ha några ursäkter till att inte göra det.

Dina kunder är mer kvalificerade och har bättre koll på vad som gäller, därför ligger inte det absoluta värdet i vilka tjänster som du levererar.

I ärlighetens namn levererar de flesta samma tjänster, därför är värdet i dina tjänster kopplat till din förmåga att vara en trovärdig rådgivare när välutbildade kunder ställer kvalificerade frågor.

Hur du kommer dit

Ledarskap är det som sätter agendan för den digitala transformationen, men det är effektiv ledning som fokuserar på strategin och vilka aktiviteter företaget behöver utföra för att uppnå framgång med förändringen.

Ledningen behandlar frågor som hur, om och när

  • Hur ska vi genomföra detta på bästa hållbara sätt?
  • Om vi genomför detta, vad kan vi förvänta oss?
  • När kan vi förvänta oss resultat?
  • Om vi inte uppnår resultat, hur/vad gör vi då?
  • Om vi väljer att inte göra detta, vad händer då?

Det är skillnad på ledarskap och ledning och dessa två har grundläggande inget med varandra att göra.

Ledarskap handlar om att våga vara först ut med att säga varför. Ledarskap handlar om att ge klarhet och en känsla av riktning. Ledarskap handlar om att stå för det man tror på och det är inte rollberoende.

Ledarskap handlar om att ge andra ett perspektiv till hur det kommer att vara till det bättre genom förändring.

Effektiv ledning är att fokusera på att göra rätt sak först medan ledarskap visar vad som är viktigast först.

Ledning är motorn som jobbar med hur frågorna, sätter strategin, driver den digitala transformationen och säkerställer att alla unisont jobbar med samma målbild.

Sammanfattning

Vi människor är skapta med två öron och två ögon men endast en mun. Det borde säga oss någonting.

Till exempel att våra öron ska användas för att lyssna mer än vi pratar, vilket i sin tur betyder att vi lär oss av vad andra har att säga.

Våra ögon är till för att observera vad som sker runt omkring oss och vår mun är till för att formulera frågorna vad, hur och när först efter att vi har använt öron och ögon.

För att få hjälp i förändringsarbetet och skapa ett nytänkande i företaget, ta hjälp av leverantörer som är i storleksklassen mindre, de är oftast mer flexibla och kreativa.

Detta med anledning av att vi människor är vanedjur och att den stora utmaningen i en digital transformation är våra egna invanda beteenden efter att ha gjort det vi gör under lång tid. Därför är det nyttigt med nya och fräscha perspektiv.

En vision kan komma från vem som helst, men visionen måste komma först, därefter kan ledningen jobba fram en strategi med målet att omvandla hela företaget med en tydlig hur-vi-gör agenda kring visionen.

Ett effektivt ledningsarbete får alla att ro åt samma håll och inspirerande ledarskap ger oss perspektiv till att det finns olika sätt att hantera standardaffärsmetoder.