Att skapa nya vanor är svårt men inte omöjligt, det krävs engagemang, vilja och framförallt beslutsamhet.

Att forma nya vanor är en process som innebär att du repeterar ett beteende rutinmässigt för att över tid låta det bli ett automatiserat beteende = en ny vana. 

Vi människor är vanedjur och när en ny vana, en bra förhoppningsvis, har satt sig är det svårt att bli av med den.

Att forma en ny vana innebär i slutändan att du behöver förändra ditt beteende och kämpa mot det naturliga motståndet en förändring innebär.

Hur lång tid tar det att skapa nya vanor?

Du har säkert hört det förut.  21 dagar är den magiska siffran.

Det är en bra siffra då den är tillräckligt kort för att vara inspirerande och tillräckligt lång för att vara trovärdig.

Tyvärr stämmer det inte och det finns inget exakt svar på hur lång tid det tar.

Den exakta tiden för hur lång tid det tar att skapa en ny vana beror helt enkelt på vad det är för typ av vana.

2009 genomfördes en studie på University College London där det framgick att det i snitt tar över två månader, mer exakt 66 dagar att skapa en ny vana. 

Studien visar också att beroende på vilken vana vi vill bryta eller skapa kan vi förvänta oss att det kan ta längre tid än 66 dagar, eller om vi missar en dag är det inte avgörande för att lyckas.

Vill du exempelvis ha fysisk träning som en del av din livsstil kanske det tar flera månader innan vanan sätter sig.

Vill du sluta röka eller bli av med ett sockerberoende behöver du vara ifrån det betydligt mycket längre tid.

Poängen är inte hur lång tid det tar - poängen är att jobba med dina vanor utifrån ett långsiktigt perspektiv.

En uppmuntrande företagskultur

Detta är en upprepande mening från min sida, men den tål att repeteras. Företag består av människor och det är människor som gör skillnaden.

Därför behöver vi företag som har förutsättningar och en företagskultur som uppmuntrar medarbetare att skapa nya vanor.

Vanor som gör den enskilde personen till en bättre version av sig själv – varje dag.

Det är ingen nyhet att den som tränar har mer energi, eller att den som får utrymme för egna initiativ är mer kreativ och motiverad.

Målet är att uppmuntra till aktiviteter som rutinmässigt förbättrar den anställda och således kollektivt hela företaget. 

Incitament för att skapa nya vanor

Belöningssystem som fokuserar primärt på pengar är ett dåligt sätt att motivera anställda på.

För att bygga långsiktiga team gör du bättre i att fokusera på hållbara belöningssystem som grundar sig på syfte och tillåter aktiviteter som bidrar till förbättringar.

Tre exempel att implementera:

  • Alla anställda som tränar två dagar i veckan får vara med och ta del av en månatlig bonus.
  • Alla anställda får välja två dagar i månaden för att ta sig tiden att jobba med något som de tycker borde förbättras inom organisationen.
  • Frihet att ta beslut som de tror är rätt och tiden att göra det som inspirerar den anställde.

Syftet är att skapa förutsättningar som rutinmässigt uppmuntrar till aktiviteter och som kollektivt förbättrar hela företaget.

Reflektion.

Ett företag med 10 personer vars anställda blir bättre varje dag, är ett företag som är 10 gånger bättre än igår.

Multiplicera det med antal dagar på hela året och du har ett företag som accelererar hållbart och effektivt.

Hållbara incitament.

Om du har en företagskultur som går ut på att motivera anställda med pengar får du det svårt att behålla dina talanger när de erbjuds högre lön någon annanstans.

Men om du däremot fokuserar på incitament som exemplen ovan, lägger du en grund till att förbättra den enskilde personen och bygger en företagskultur som attraherar människor som vill bli bättre och som verkligen förstår värdet i långsiktighet.

Sammanfattning

Den exakta tiden för att skapa en ny vana avgörs av olika faktorer, men det övergripande budskapet är att nya vanor kan ta lång tid att bilda, tänk därför på följande: 

  • Det är långsiktigheten som är avgörande.
  • Fokusera inte på siffran antal dagar, fokusera istället på att ta en dag i taget.
  • Hållbara belöningssystem som inte fokuserar på pengar.
  • Att missa en vanebildande dag är okej, så länge en missad dag inte blir en vana :)