Målet med automatisering är att få mer resultat, utan att addera mer tid - tid som är en icke förnybar resurs.

timglas.jpg

Har du någonsin känt att du är engagerad och jobbar hårt, men att du fortfarande inte verkar få dina viktigaste saker gjorda?

Det kan bero på att du lever i ett konstant tillstånd av avbrott. Du försöker släcka alla bränder och faller offer för det som övertygar din uppmärksamhet just nu.

Världen har förändrats och sättet du jobbar på behöver förändras. Du behöver ett paradigmskifte i ditt tankesätt. 

Det du vill uppnå är att multiplicera din tid och för det behöver du bli känslomässigt involverad.

Undvik kostnaderna förknippade med passivitet

Det är en stor skillnad att vänta med något som du vet att du måste göra kontra att vänta med något eftersom du beslutar dig för att tajmingen inte är rätt.

Saker som du vet att du måste göra; som att gå till gymmet, skriva ett blogginlägg eller det interna projektet som du måste ta tag i, men inte har lust att göra - det kallas att prokrastinera.

Att prokrastinera är att eliminera goda framsteg och att lägga en grund för mediokra resultat.

Men om du väntar med att göra något eftersom du avsiktligt har bestämt dig för att tajmingen inte är rätt - det är en dygd. Det är att visa tålamod.

Sammanfattat i en mening – passivitet som är resultatet av släpphänthet är att prokrastinera och passivitet med avsikt är tålamod.

Det ena är skadligt och det andra är strategiskt.

Målet är automatisering

Du vill multiplicera din tid genom att ge dig själv känslomässig tillåtelse att investera tid i saker idag som skapar mer tid imorgon.

Med andra ord, du ger liv till onödigt mycket skuldkänslor hos dig själv genom att du fokuserar på att du måste få så mycket som möjligt utfört just nu för att du tar beslut utifrån faktorer som:

  • Brådskande – hur snart måste jag få detta gjort?
  • Vitalt – hur avgörande är detta?

Det är denna beslutsprocess som aldrig får dig ur hamsterhjulet. Ett bättre sätt att utvärdera dina beslut på, förutsatt att du vill ha högre avkastning på din tid, är att automatisera det du gör manuellt idag.

Istället för att fokusera på vad du har framför dig just nu måste du skifta fokus till frågan:

  • Hur ska jag hantera det jag har framför mig imorgon, dagen efter det och nästkommande dagar.

Du kan expandera ditt perspektiv genom att ställa frågan:

  • Finns det vissa saker som jag kan investera tid i idag och om jag gör det, kommer det att skapa mer tid för mig framöver?

Lösningen är att våga vänta med det du gör nu, genom att ge dig själv känslomässig tillåtelse att göra det.

Om du inte gör det kommer du att fortsätta att släcka bränder och falla offer för det som övertygar din uppmärksamhet just nu.

Du behöver sluta tänka att du måste få så mycket som möjligt utfört just nu och istället fokusera på hur betydelsefullt något kan vara för att skapa mer tid imorgon

Målet är att få mer resultat, utan att addera mer tid.

Tänk större

Om du idag fick frågan: har du två timmar över varje dag i fyra veckor framöver för ett projekt som hjälper till att automatisera ditt arbetsflöde?

Vad skulle du svara? Om du är väldigt upptagen med det du gör (vilket många är) skulle det troliga svaret vara:

”- Nej, absolut inte, jag har inte två timmar över och jag kan inte minnas när jag senast hade två timmar över och om jag hade det så hade jag fokuserat på något helt annat än ett projekt kring automatisering.”

Klassiskt – och så tänker de flesta av oss som är ”upptagna”, men om du expanderar ditt perspektiv skulle svaret istället vara:

”- Vänta lite, låt oss tänka på det. Om jag spenderar två timmar om dagen varje dag i fyra veckor framöver och egentligen har jag inte det tidsutrymmet, men om vi leker med tanken att jag har det.

Om det sparar mig 30 minuter varje dag, då kommer jag efter fyra månader att ha gått jämnt upp och varje månad efter det kommer jag få utdelning på investerad tid.”

Om du skulle tänka rationellt är ett projekt kring automatisering varken bråttom eller vitalt.

Det är därför det är avgörande att du blir känslomässigt involerad och ger dig själv tillåtelse att investera tid i det som inte är bråttom eller viktigt just nu.

Genom att omprioritera ditt fokus blir ett projekt kring automatisering mer betydelsefullt för att du skapar mer tid imorgon. 

Det långsiktiga målet är att få mer resultat, utan att addera mer tid.

Automatisering är för din tid vad ränta-på-ränta effekten är för pengar.

Du vill ge dig själv och ditt företag tillstånd (emotionellt) för att få utrymme att fokusera mer av tiden på inkomstbringande uppgifter och accelerera tillväxten från en linjär- till en exponentiell utveckling.

Automatisering applicerat i verkligheten

Den 20:e december 2015 publicerade FAR en kort och sammanfattad artikel kring frågor som styrgruppen för sektion Redovisning diskuterade om vid sitt senaste möte.

Artikeln nämner hur automatisering frigör tid för bättre rådgivning genom att kunna förmedla kunskap som redovisningskonsulter redan besitter.

Ett annat exempel är med Thomas Gricks, juridiskt ombud vid advokatbyrån Schnader som i New Scientist tar upp ett fall där behovet var att gå igenom två miljoner email.

Det arbetet beräknades att kräva 20 000 timmar, men med hjälp av mjukvara skulle det istället endast ta två veckor och i relation till det sänka kostnaden i motsvarande mån.

Sammanfattning

Målet med automatisering är att skapa tid för att utföra ditt arbete med högre kvalité och fokusera på att leverera fler kvalificerade tjänster.

Automatisering är en del av nutidens förändring och förändring innebär något nytt och det som är nytt för med sig nya möjligheter.

Ett företags grundsyfte är att lösa problem och förbättra arbetet för sina kunder och med automatisering frigörs tid och utrymme för att prova det du inte har provat tidigare.

Som med exemplet Thomas Gricks hade fallet inte antagits för att bedömningen var att det var för dyrt att granska ärendet i förundersökningsstadiet.

Jag kan också se framför mig hur automatisering inom redovisningsbranschen skapar utrymmet för redovisningskonsulter att utföra fler kvalificerade uppgifter.

Exempelvis att ta en roll som en efterlängtad ekonomichef som så många VD och företagare behöver.  

Redovisningskonsulten har ju nästintill redan full insyn. Varför inte utöka ansvaret, få mer betalt och samtidigt bidra till större verksamhetsnytta?